Đăng voucher của bạn

Lưu ý trước khi đăng chương trình:

  • Đẹp Toàn Thân có quyền từ chối/ chỉnh sửa nội dung mà bạn đăng tải.
  • Thông tin đăng tải phải chính xác, rõ ràng các thông tin như:
    • Ngày bắt đầu/ kết thúc chương trình
    • Địa chỉ, số điện thoại, link fanpage và website ( Nếu có).
  • Chúng tôi sẽ duyệt bài đăng của bạn trong 48h ( Trừ các ngày thứ 7, chủ nhật và kì lễ)
Please complete the required fields.
Vui lòng chọn hình ảnh bạn muốn đăng tải ( kích thước tối thiểu chiều ngang 600 px và tối đa là 1500 px)